Beskära äppelträd

Beskärning av äppelträd är en konstform lika mycket som en vetenskap. Denna process, avgörande för trädets hälsa och fruktskörd, kräver noggrannhet och kunskap. 

Här erbjuder vi därför en utförlig översikt över hur och varför beskärning är nödvändig, samt ger praktiska tips om när och hur detta bör utföras för att säkerställa trädets hälsa och riklig fruktproduktion.

Varför beskära dina äppelträd?

Beskärning av äppelträd utförs av flera anledningar, var och en avgörande för trädets långsiktiga hälsa och fruktskörd:

 • Förbättrad trädhälsa – Genom att ta bort sjuka eller skadade grenar minskar risken för sjukdomar och skadedjur.
 • Stimulerad fruktproduktion – Korrekt beskärning ökar antalet fruktknoppar och främjar en högre fruktkvalitet.
 • Bättre ljus och luftflöde – Att tunna ut kronan gör att ljus och luft kan nå inre delar av trädet, vilket är viktigt för trädets tillväxt och fruktsättning.
 • Estetisk form – Beskärning hjälper till att upprätthålla en önskad form och storlek på trädet.

Hur man beskär äppelträd

Innan man börjar beskära är det viktigt att förstå grunderna. Därför har vi här sammanställt en något förenklad steg-för-steg guide:

 1. Identifiera och ta bort döda grenar – Dessa bör alltid tas bort först.
 2. Tunna ut kronan – Ta bort överlappande grenar för att förbättra luftflöde och ljuspenetration.
 3. Forma trädet – Klipp bort grenar som växer i oönskade riktningar.
 4. Beskär unga grenar – Dessa beskärs för att uppmuntra till rätt tillväxtriktning.

Verktyg för beskärning

Innan beskärningsprocessen påbörjas, se till att följande verktyg finns tillgängliga:

Sekatör 

Sekatörer, även kända som beskärningssaxar, är ett viktigt verktyg för varje trädgårdsmästare, särskilt när det gäller beskärning av äppelträd. De är utformade för att göra rena och exakta snitt på mindre grenar, vanligtvis upp till en tjocklek av cirka 2 centimeter. 

Vid användning av sekatörer för beskärning av äppelträd, bör man fokusera på att ta bort små grenar som är sjuka, skadade, eller växer på ett sätt som är skadligt för trädets övergripande form och hälsa. Det är viktigt att göra snitten på rätt ställe – nära men inte för nära stammen eller huvudgrenen – och att se till att snitten är rena för att främja snabb läkning.

Batteridriven sekatör för beskärning av äppelträd

Grensågar och grensaxar

Grensågar, alternativt grensax, är ett ovärderligt verktyg för beskärning av äppelträd, särskilt när det gäller att hantera tjockare grenar som är för stora för sekatörer. De är designade för att såga igenom trä och finns i olika storlekar och former, beroende på användningens natur. En traditionell grensåg har ett långt, böjt blad med kraftiga tänder, vilket gör det möjligt att såga effektivt genom tjocka grenar. De används ofta för att beskära grenar som är upp till flera centimenter i diameter. Denna typ av såg är idealisk för precisionsarbete och för att nå högre upp i trädkronan. 

Ett modernare alternativ är tigersågen. Tigersågar är kraftdrivna verktyg som använder en snabb fram-och-tillbaka-rörelse för att skära genom trä. De är särskilt användbara för kraftfulla beskärningsuppgifter och kan hantera tjockare och hårdare grenar med större lätthet än traditionella grensågar. Tigersågar kräver dock en stabil hand och försiktighet vid användning, då de är mer kraftfulla och kan vara mindre precisa.

Säkerhetsutrustning 

När man beskär äppelträd är användning av lämplig säkerhetsutrustning avgörande för att undvika olyckor och skador. Först och främst är skyddsglasögon nödvändiga. De skyddar ögonen från flygande träspån och damm som kan uppstå när man sågar eller klipper grenar. Hörselskydd är också viktigt, särskilt om man använder motoriserade verktyg som tigersågar, då dessa kan generera höga ljudnivåer.

Robusta handskar erbjuder skydd för händerna, både från skärverktygen och från trädets bark och grenar, som kan vara grova och skarpa. Ett par välpassande, hållbara handskar ger också bättre grepp och kontroll över verktygen.

Om man behöver klättra i trädet eller använda en stege för att nå högre grenar, är det rekommenderat att ha på sig en hjälm för att skydda huvudet från fallande grenar. Dessutom kan säkerhetsselar eller seleutrustning användas för ytterligare säkerhet vid arbete på högre höjder.

När ska man beskära äppelträd?

Tidpunkten för beskärning är avgörande för bästa möjliga resultat:

 • Vintertid – Den idealiska tiden, då trädet är vilande och beskärningen stimulerar ny tillväxt på våren.
 • Undvik höstbeskärning – Det kan leda till svag tillväxt och ökad risk för skador på trädet.

Viktiga aspekter att tänka på

När man beskär äppelträd, bör man ha följande i åtanke:

 • Var försiktig med stora snitt – Stora snitt kan skada trädet.
 • Undvik överbeskärning – Det kan stressa trädet och minska fruktsättningen.
 • Rengör dina verktyg – Det minskar risken för spridning av sjukdomar.

Sammanfattning

Beskärning av äppelträd är en viktig del av trädgårdsskötseln. Genom att följa dessa riktlinjer kan trädgårdsmästare säkerställa hälsa och produktivitet i sina äppelträd. Regelbunden och korrekt beskärning belönar med riklig fruktskörd och starka, sunda träd.

Beskärning av äppelträd – FAQ

Du har nu förhoppningsvis lite bättre koll på hur du ska beskära ditt äppelträd. Men det kan självfallet finnas flera obesvarade frågor. Därför har vi här sammanställt våra svar på några vanligt förekommande frågor om att beskära äppelträd.

Hur hanterar man mycket gamla eller försummade äppelträd?

För gamla eller försummade äppelträd bör man utföra beskärning gradvis över flera år. Starta med att ta bort alla döda, skadade, eller sjukliga grenar. Undvik att ta bort mer än en tredjedel av trädkronan i ett år. Fokus ligger på att långsamt återställa trädet till en sund form.

Kan beskärning av äppelträd utföras på sommaren?

Ja, sommarbeskärning är möjlig men bör utföras försiktigt. Det är bäst för att begränsa tillväxten av alltför kraftiga grenar och för att korrigera trädet under växtsäsongen. Det är dock viktigt att inte utföra omfattande beskärning under sommaren, då det kan stressa trädet.

Hur vet man hur mycket av varje gren som ska tas bort?

Som en generell regel, ta bort högst en fjärdedel av en gren vid beskärning, särskilt för yngre grenar. Målet är att upprätthålla trädet i god form utan att ta bort för mycket av dess tillväxtpotential. Se alltid till att beskärningssnitten är rena och sneda för att främja snabb läkning och förhindra vattensamling på snittytan.

Ska man behandla snittytorna efter beskärning?

Det är en vanlig missuppfattning att man behöver behandla snittytorna efter beskärning. Modern forskning visar att träd bäst läker sig själva utan behandling. Användning av vax eller andra täckmedel kan faktiskt hindra den naturliga läkningsprocessen och locka till sig skadedjur och sjukdomar.

Hur vet man om ett träd är för skadat för att räddas genom beskärning?

Ett träd kan anses vara för skadat om en stor del av barken är död eller om det finns omfattande tecken på röta och sjukdomar i stammen och de större grenarna. Om mer än hälften av kronan är död eller skadad, är chanserna att rädda trädet låga. I dessa fall är det ofta bättre att ta bort trädet helt för att undvika risker och ge plats för ny plantering.

Skribent
Foto av författare
Helena Olsson
Helena är en passionerad trädgårdsentusiast vars gröna fingrar och kärlek till naturen leder henne genom livet. Utöver sitt arbete med att hjälpa Sågkungen.se, driver Helena sin egen blogg om trädgårdsskötsel där hon delar med sig av sina bästa tips och råd för att skapa och underhålla en blomstrande trädgård.