Röjsåg

RöjsågEn röjsåg kan vara ett mycket användbart verktyg för både villaägaren och den mer professionella användaren. Röjsågen liknar en motorsåg då den har en lång rigg och en roterande klinga. Röjsågen kan utrustas med både en trådspole eller olika typer av klingor. Detta medför att den kan användas till allt från gräs, sly till vedartad vegetation.

Skillnaden mellan en röjsåg och en grästrimmer

Röjsågen påminner en del om en grästrimmer men har generellt sätt en betydligt högre effekt. En röjsåg är också oftast utrustad med ett så kallat hornstyre.

Andra typer av sågar

Hur funkar en röjsåg?

I praktiken består en röjsåg av två eller flera plastband som är grova nog att skära av gräs och andra växter när de snurrar i hög fart. Röjsågen är motordriven och monterad på ett längre skaft som gör det möjligt att bära den upprätt när man arbetar.

Vad används en röjsåg till?

En röjsåg är en trädgårdsmaskin som lämpar sig för den som har en tomt med vegetation (gräs, småbuskar etc.) som behöver röjas regelbundet varje år där en vanligt gräsklippare inte fungerar eller kommer åt. Röjsågen är i och med det ett närmast obligatoriskt inslag i husägarens verktygsbod.