Grundkurs i att byta däck

Att byta däck på en bil är en viktig färdighet för varje bilägare. Detta är inte bara en fråga om underhåll utan också en säkerhetsaspekt. Genom att följa rätt steg och använda lämpliga verktyg kan denna process vara enkel och säker.

Det är viktigt att förstå varje steg i processen för att säkerställa att däcken byts ut korrekt och säkert.

Förberedelser

Även om det är relativt okomplicerat att byta däck finns det goda skäl till att genomföra lite grundläggande förberedelser.

Säkerhetskontroll

 • Plats – Välj en plan yta, helst på fast underlag, för att parkera bilen. Undvik sluttningar eller ojämna ytor.
 • Handbroms och växel – Sätt på handbromsen och placera bilen i parkeringsläge (automatlåda) eller i första växeln (manuell växel).

Nödvändiga verktyg

 • Domkraft – För att lyfta bilen.
 • Mutterdragare eller hjulnyckel – För att lossa och dra åt hjulmuttrarna.
 • Stödblock – För att förhindra att bilen rullar.
 • Arbetshandskar och skyddsglasögon – För personligt skydd.

Steg för Steg – byta däck

Efter att du säkerställt en bra plats för däckbytet samt kontrollerat att du har alla nödvändiga verktyg/hjälpmedel är det dags att komma igång.

Lyfta bilen

 • Placera stödblocken runt de hjul som inte ska lyftas.
 • Använd domkraften för att lyfta bilen. Se till att den placeras under bilens lyftpunkter som anges i ägarmanualen.

Ta bort det gamla däcket

 • Använd mutterdragaren för att lossa hjulmuttrarna. Gör detta medan däcket fortfarande har markkontakt för att underlätta lossningen.
 • När bilen är lyft, ta bort muttrarna helt och lyft bort däcket.

Sätta på det nya däcket

 • Placera det nya däcket på hjulnavet.
 • Fäst och handdra åt muttrarna.

Sänka ner bilen och dra åt muttrarna

 • Sänk ner bilen försiktigt med hjälp av domkraften.
 • Dra åt hjulmuttrarna i ett korsmönster med mutterdragaren för att säkerställa jämn fördelning av trycket.

Efterarbete

 • Kontroll av däcktrycket – Se till att det nya däcket har rätt tryck enligt bilens specifikationer.
 • Återvinn gamla däck – Gamla däck bör inte kastas i vanligt avfall utan bör återvinnas.

Säkerhetstips

 • Arbeta aldrig under en bil som endast stöds av en domkraft.
 • Kontrollera alltid att verktygen är i gott skick innan du börjar.
 • Använd skyddsutrustning såsom handskar och skyddsglasögon.

Sammanfattning

Att byta däck behöver inte vara en skrämmande uppgift. Med rätt förberedelser, verktyg och kunskap kan du utföra detta arbete säkert och effektivt. Kom ihåg att alltid prioritera säkerheten och följ tillverkarens anvisningar för din specifika bilmodell.

Genom att följa dessa steg kan även en nybörjare känna sig trygg i att utföra ett däckbyte på ett säkert och korrekt sätt.

Skribent
Foto av författare
Mathias Lundgren
Mathias Lundgren började sin yrkesbana som mekaniker, en roll som lade grunden för hans livslånga passion för bilar. Med åren växlade han spår från verkstaden till skrivbordet och är idag en uppskattad skribent för flera framstående e-handelsbutiker.