Valet mellan batteridriven eller bensindriven motorsåg

Som med nästan alla typer av sågar finns det mängder av aspekter att beakta innan man bestämmer sig för vilken motorsåg som är bäst för sina behov. För att förenkla det en aning börjar vi här med att titta på om det är en batteridriven eller bensindriven motorsåg som är bäst för dig.

Det finns som sagt stora skillnader på olika motorsågar. Det kan handla om svärdstorlek, kedjehastighet, vibrationsnivå med mera. Det finns dock vissa “gemensamma nämnare” när vi jämför batteridrivna och bensindrivna motorsågar. Nedan går vi igenom dess för- och nackdelar.

För- och nackdelar med en batteridriven motorsåg

Det blir allt vanligare med batteridrivna sågar och verktyg. Främst för att teknikutvecklingen möjliggjort betydligt bättre batterier. Men som alternativ till bensindrivna alternativ har säkerligen miljöaspekter spelat en stor roll. Lite förenklat listar vi här de generella för- och nackdelarna med en batteridriven motorsåg i jämförelse med bensindrivna alternativ.

Fördelar

  • Ljudnivån – En bensindriven motorsåg kan vara riktigt högljudd. Batteridrivna alternativ har ett betydligt lägre ljudeffekt- och ljudtrycksnivå. Bra om du inte vill störa grannarna. Det rekommenderas dock att du använder någon form av hörselskydd när du använder en batteridriven motorsåg.
  • Miljöaspekt – Att inte använda bensin är så klart bra, sett från en miljöaspekt. Du slipper också andas in avgaser som inte går att undvika med en bensindriven motorsåg.

Nackdelar

  • Styrka – Även om batterierna blivit väldigt mycket bättre är det ändå styrkan med den batteridrivna motorsågen som är dess främsta nackdel. Behöver du fälla stora träd kommer du få det svårt med batteridrivna alternativ.
  • Drifttid – Har du mycket jobb att utföra med motorsågen och inte har tillgång till eluttag kan ett batteridrivet alternativ snabbt bli frustrerande. Visst kan du ha flera batterier men dessa kostar tyvärr en hel del pengar.

För- och nackdelar med en bensindriven motorsåg

De flesta motorsågar är fortfarande bensindrivna. Det finns goda skäl till detta. Lite förenklat listar vi här de generella för- och nackdelarna med en bensindriven motorsåg i jämförelse med batteridrivna alternativ.

Fördelar

  • Styrka – Behöver du kapa mindre träd eller grenar går detta utmärkt med en batteridriven motorsåg eller till och med en tigersåg. Ska du fälla större träd kommer det dock behövas mer styrka. Än så länge finns det inget alternativ som kan mäta sig med en bra bensindriven motorsåg när det gäller trädfällning.
  • Drifttid – Är du ute i skogen och fäller träd kan du använda motorsågen så länge det finns bensin i tanken. Det är heller inte speciellt besvärande att ta med en bensindunk för att fylla på om så behövs. För längre och tyngre jobb är bensindrivna alternativ fortfarande överlägsna.

Nackdelar

  • Underhåll – En bensindriven motorsåg behöver betydligt mer underhåll är ett batteridrivet alternativ. Du kommer behöva byta olja, filter, tändstift med mera för att hålla den i bra skick. Inte nödvändigtvis speciellt ansträngande men ändå något du bör vara medveten om.
  • Ljudnivå – En stark motorsåg som drivs av bensin låter en hel del. Du kommer därför behöva bra hörselskydd. Det kan också vara en störande faktor i grannskapet om du drar igång motorsågen för att kapa några enstaka grenar på söndagsmorgonen.
Skribent
Foto av författare
Lasse Arvidsson
Lasse, en pensionerad snickare med ett helt yrkesliv bakom sig, är en skattkista av kunskap när det gäller verktyg och byggmaterial. Sedan pensioneringen har Lasse kanaliserat sin passion för hantverk genom att dela med sig av sina erfarenheter och expertomdömen om olika verktyg och varumärken.