Grundkurs i att sätta kakel i kök och badrum

Att kunna sätta kakel är en ovärderlig färdighet för varje hemmafixare. Oavsett om det gäller att renovera köket eller fräscha upp badrummet, ger kunskapen att kunna kakla inte bara möjligheten att personifiera sitt hem utan också att öka dess värde. Dessutom, genom att göra arbetet själv kan man spara betydande summor pengar som annars skulle gå till hantverkare.

I denna artikel kommer vi att gå igenom de grundläggande förberedelserna, de viktiga verktygen och praktiska tekniker som gör att du kan kakla med förtroende. Vi kommer att fokusera på att ge tips och råd snarare än att förmedla en steg-för-steg guide, vilket ger dig som läsare flexibiliteten att anpassa informationen till dina egna projekt. Från planering och förberedelse av ytan till valet av verktyg och material samt tekniker för att undvika vanliga misstag, kommer denna artikel att vara din guide till att bli mer självständig i ditt kakelarbete.

Förberedelser innan du börjar kakla

Innan du börjar ditt kakelprojekt är det viktigt att noggrant förbereda dig. Denna sektion täcker allt från att välja rätt kakel och beräkna materialåtgång, till att välja de bästa verktygen och förbereda arbetsytan för att säkerställa ett lyckat och hållbart resultat.

Planering av projektet

Att välja rätt kakel för kök och badrum är avgörande. Kakel finns i en mängd olika material, färger och storlekar. För kök kan glaserat kakel vara ett bra val på grund av dess motståndskraft mot fläckar och enkel rengöring, medan badrum ofta gynnas av kakel som är både vattenresistent och hållbart. Tänk på att vissa material kan kräva särskilt underhåll, så ditt val bör reflektera din beredskap för underhåll samt rummets funktion.

Mätning och beräkning av material

Noggrann mätning är grundläggande innan man påbörjar projektet. Mät rummets dimensioner för att bestämma ytan som ska täckas med kakel. Detta kommer att hjälpa dig att beräkna hur mycket kakel du behöver köpa. Lägg till 10-15% till den beräknade mängden för att täcka eventuellt spill och framtida reparationer.

Verktyg och material

Kakelskärare

En lista över nödvändiga verktyg bör inkludera:

 • Kakelskärare – För att skära kakel till rätt storlek.
 • Vattenpass – För att säkerställa att kaklen läggs ut jämnt och rakt.
 • Krysslaser – Hjälper till att skapa exakta linjer och nivåer över större ytor.
 • Fogpistol – För att applicera fogmassa jämnt och effektivt.

Rekommendationer för val av fog och kakellim

Välj ett kakellim och en fog som är lämpliga för både ditt kakel och det rum där det ska installeras. I våtutrymmen är det viktigt med vattentät fog och lim för att undvika vattenskador och mögel.

Förbereda arbetsytan

Innan kakelläggning är det avgörande att ytan är ren, torr och jämn. Rengör grundligt och reparera eventuella skador på underlaget. Det är också viktigt att utjämna ytan genom att använda lämplig fyllmassa eller avjämningsmassa.

Vikten av att kontrollera ytor för fukt och ojämnheter

För att försäkra en långvarig installation, kontrollera att det inte finns några problem med fukt. Använd fuktspärr där det är nödvändigt, särskilt i badrum. Kontrollera även ytan för ojämnheter som kan påverka hur kaklet fäster och ser ut när arbetet är klart.

Viktiga verktyg och hur man använder dem

För att lyckas med ditt kakelprojekt krävs rätt verktyg. Här går vi igenom allt från kakelskärare och vattenpass till krysslaser och fogpistoler, förklarar hur varje verktyg används och ger tips för att maximera precision och effektivitet i ditt arbete.

Kakelskärare

Kakelskärare är ett måste för att skära kakel till önskade storlekar och former. Det finns två huvudtyper:

 • Manuell kakelskärare – Bäst för tunnare kakel. Denna skärare använder ett skärhjul för att göra en skåra i kaklet, varefter kaklet bryts längs med skåran. Manuell skärning kräver mindre förberedelse och rengöring.
 • Elektrisk kakelskärare – Utrustad med en våtskärande diamantklinga, perfekt för tjocka och hårdare material som porslin. Denna skärare skär genom kakel med mer precision och är idealisk för stora projekt eller komplicerade snitt.

Vattenpass och krysslaser

 • Vattenpass – Används för att säkerställa att varje kakelplatta är perfekt horisontellt och vertikalt utlagt. Detta verktyg är avgörande för att uppnå ett proffsigt resultat.
 • Krysslaser – Projektion av laserlinjer över ytor hjälper till att hålla linjer och mönster jämnt och rakt över större avstånd. Krysslaser är särskilt användbart när du lägger ut komplexa mönster eller behöver hålla en konsekvent höjd på väggkakel.

Fogpistol och andra tillbehör

 • Fogpistol – Ett verktyg för att applicera fogmassa mellan kakelplattorna. Det ger ett rent och jämnt resultat, vilket är avgörande för både estetik och funktion. Rätt användning innebär att fylla fogarna helt utan att lämna luftbubblor, vilket skyddar mot vatteninträngning.
 • Övriga hjälpmedel – Kakelkryss används för att hålla kaklet åtskilda med exakta och jämna stora fogar under installationen. En gummihammare kan användas för att försiktigt justera kaklet utan att skada dem. En nivellerande klämma kan också vara användbar för att säkerställa att ytan mellan två kakelplattor är helt plan, vilket är särskilt viktigt vid större format av kakel.

Genom att bemästra dessa verktyg kan du försäkra att ditt kakelprojekt blir så noggrant och proffsigt som möjligt.

Grundläggande tekniker och tips

Att behärska grundläggande tekniker är avgörande för ett framgångsrikt kakelprojekt. I denna sektion delar vi praktiska tips om hur du applicerar lim, placerar kakel och utför fogning på rätt sätt för att uppnå ett professionellt och hållbart resultat.

Att applicera lim

En jämn och effektiv applicering av lim är avgörande för att säkerställa att kaklet håller sig på plats och att slutresultatet blir slätt och hållbart.

 • Förbered limmet – Se till att följa tillverkarens instruktioner för att blanda limmet korrekt.
 • Använd kakelspade – En kakelspade med tandad kant är idealisk för att applicera limmet. Vinkeln och djupet på tandningen bör väljas baserat på kaklets storlek och typ.
 • Applicera limmet i vågor – Håll spaden i en vinkel på cirka 45 grader mot ytan och dra spaden mot dig för att skapa en jämn, vågformad yta av lim. Detta hjälper till att säkerställa god kontakt mellan kaklet och underlaget.

Placering av kakel 

Att noggrant placera kakel är nyckeln till ett vackert slutresultat.

 • Kontrollera innan du placerar – Mät och markera varje rad innan du börjar för att säkerställa att allt är centralt och jämnt.
 • Använd kryss och nivelleringssystem – För att undvika ojämna linjer och nivåskillnader mellan kakelplattorna, använd kakelkryss för jämnt avstånd och ett nivelleringssystem för större format.
 • Dubbelkolla med vattenpass – Använd ett vattenpass för att kontrollera att varje kakel är i nivå medan limmet fortfarande är fuktigt och justerbart.

Fogning 

En snygg fogning inte bara förbättrar utseendet utan bidrar även till kaklets vattentäthet.

 • Vänta tills limmet torkat – Se till att limmet har härdat helt innan du påbörjar fogning. Detta undviker att kaklet rör sig under processen.
 • Blanda fogmassan korrekt – Följ tillverkarens anvisningar för att blanda till en smidig, klumpfri massa.
 • Applicera fogmassan – Använd en fogbräda för att pressa fogmassan djupt in i skarvarna mellan kaklen. Arbeta diagonalt över kaklet för att undvika att dra ut massan från fogarna.
 • Rengör ytan –  När fogmassan börjar stelna, använd en fuktig svamp för att försiktigt torka bort överskottet från kaklets yta. Se till att inte dra ut fogmassan ur fogarna.
 • Polera kaklet – När fogmassan har härdat helt, använd en torr trasa för att polera bort eventuell dimma eller rester från kaklets yta.

Dessa grundläggande tekniker och tips hjälper dig att uppnå ett professionellt resultat i ditt kakelprojekt, även om du är en nybörjare.

Felsökning och vanliga problem

I alla projekt kan utmaningar uppstå. Denna sektion fokuserar på att hantera vanliga problem såsom ojämnt kakel och spruckna plattor, och ger praktiska lösningar för hur du justerar och reparerar för att säkerställa att ditt kakelarbete förblir vackert och funktionellt över tid.

Hantera ojämna kakelplattor

Ojämnheter i kakelläggningen kan bero på flera faktorer som ojämnt underlag eller felaktig användning av verktyg och tekniker. För att hantera detta:

 • Justera under arbetets gång – Om du upptäcker att en kakelplatta inte ligger i nivå med de andra, lyft försiktigt bort det (om limmet inte härdat helt), applicera mer lim och justera placeringen. Använd en gummiklubba för att knacka lätt på kaklet tills det är jämnt med de andra.
 • Kontrollera med vattenpass regelbundet – Använd vattenpasset ofta för att säkerställa att alla kakelplattor ligger i nivå och justera vid behov innan limmet torkar.

Reparation av spruckna eller skadade kakel

Spruckna eller skadade kakelplattor inte bara ser fula ut, utan kan också leda till ytterligare skador om vatten tränger in. Så här byter du ut eller reparerar dem:

 • Ta bort det skadade kaklet – Använd en fogskrapa för att försiktigt skrapa bort fogmassan runt det skadade kaklet. Använd sedan en kakelskärare eller en borr för att försiktigt ta bort kaklet utan att skada de omgivande plattorna.
 • Förbered ytan – Rengör och jämn till underlaget där det gamla kaklet satt. Se till att det är rent och fritt från gamla limrester.
 • Applicera nytt lim – Applicera lim på baksidan av det nya kaklet och på underlaget. Placera det nya kaklet på plats och tryck till det så att det ligger i nivå med de andra plattorna.
 • Foga området – När limmet har torkat, fyll i fogarna runt det nya kaklet med fogmassa. Se till att färgen matchar den befintliga fogmassan för ett enhetligt utseende.

Genom att förstå dessa vanliga problem och hur man hanterar dem kan du säkerställa att ditt kakelprojekt blir hållbart och estetiskt tilltalande, även när oväntade utmaningar uppstår. Att kunna korrigera småfel under processen är en viktig färdighet för varje hemmafixare.

Underhåll av kaklade ytor

Ett korrekt underhåll är avgörande för att bibehålla kaklets skönhet och funktion över tid. Här guidar vi dig genom bästa praxis för rengöring, skötsel och förebyggande åtgärder mot mögel och skador, så att dina kaklade ytor förblir i toppskick år efter år.

Rengöring och skötsel

Regelbunden rengöring och skötsel är avgörande för att bibehålla kaklets utseende och livslängd.

 • Regelbunden rengöring – Använd en mjuk trasa eller svamp tillsammans med ett milt rengöringsmedel för att rengöra kakelytor. Undvik slipande rengöringsmedel som kan repa glasyren på kaklet.
 • Djuprengöring – För att ta bort djupare smuts och beläggningar, använd ångrengörare eller specialprodukter avsedda för kakel. Se till att skölja ytan noggrant efter rengöring för att undvika rester av rengöringsmedel.

Förebyggande av mögel och skador

Mögel och fukt kan snabbt förstöra utseendet och funktionen av kaklade ytor, särskilt i fuktiga utrymmen som badrum.

 • Ventilation – Se till att ditt rum är väl ventilerat, särskilt efter duschar och bad, för att minska fuktansamling.
 • Tätning av fogar – Använd en lämplig fogtätning för att hjälpa till att stöta bort vatten och förebygga mögelbildning. Det kan vara nödvändigt att återapplicera tätningen med jämna mellanrum.
 • Regelbunden kontroll – Inspektera fogarna och kakelytan för tecken på sprickor eller skador där vatten kan tränga in och orsaka skada.

Sammanfattning

Att lägga kakel kan verka som en utmaning, men med rätt förberedelser och verktyg är det ett projekt som många hemmafixare kan hantera framgångsrikt. Vi har täckt allt från val av rätt material och verktyg till tekniker för att säkerställa en snygg och hållbar installation. Genom att följa dessa råd kan du inte bara förbättra ditt hem utan även känna stolthet över att ha genomfört arbetet själv.

Våga prova kakelsättning och upptäck hur belönande det kan vara att skapa vackra, varaktiga ytor i ditt eget hem. Med tålamod, noggrannhet och en vilja att lära sig, kommer ditt projekt att bli en framgång. Lycka till!

Skribent
Foto av författare
Oskar Engström
Oskar har en gedigen bakgrund som målare med över tio års erfarenhet i branschen, vilket har gett honom en djup förståelse för grundarbete och olika hjälpmedel. Idag har Oskar tagit steget fullt ut som frilansskribent, där han kombinerar sin tekniska kunskap med ett passionerat skrivande.